PACKAGE B

รับประทานอาหารบนภัตตาคารหมุนหอคอย


Voucher ไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้
(ใช้ได้ตั้งแต่ 27 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2567)

*ภัตตาคารหมุนและกิจกรรมลอยฟ้า เปิดให้บริการตามที่โรงแรมกำหนด
  • มื้อกลางวัน   11.00 น. – 15.00 น.
            แถมฟรี กิจกรรมบนหอคอย 1 ชนิด
  • มื้อเย็น          16.30 น. – 22.00 น.
    สำหรับมื้อเย็นเพิ่มอาหารทะเล    

           รอบแรก 16.30 น. – 19.00 น.
           รอบสอง 19.00 น. – 22.00 น.

กิจกรรมบนหอคอย