PACKAGE A

ห้องพักประเภทซูพีเรียร์ 1 คืน รวมอาหารเช้า + บัตรสวนน้ำ (สำหรับ 2 ท่าน)

เงื่อนไข (เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น)

ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต่อเนื่องกับวันเสาร์ – อาทิตย์
  • ใช้ได้เฉพาะวันธรรมดา และถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นห้องประเภทดิลักซ์ จ่ายเพิ่ม 200 บาท
  • กรณีนำ Voucher มาใช้ในวันเสาร์ จ่ายเพิ่ม 200 บาท และถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นห้องประเภทดิลักซ์ จ่ายเพิ่ม 400 บาท
  • กรณีนำ Voucher มาใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต่อเนื่องกับวันเสาร์-อาทิตย์ จ่ายเพิ่ม 400 บาท และถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นห้องประเภทดิลักซ์ จ่ายเพิ่ม 600 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี )
  • เตียงเสริม 700.- บาท รวมอาหารเช้า + บัตรสวนน้ำ
  • อาหารเช้า ผู้ใหญ่ @ 300.- บาท เด็ก (90-130 ซม.) @ 180.- บาท
  • อาหารบนภัตตาคารหมุนหอคอย ผู้ใหญ่ @ 500.- บาท เด็ก (90-130 ซม.) @ 300.- บาท
  • บัตรเข้าสวนน้ำ ผู้ใหญ่ / เด็ก @ 200.- บาท
Voucher ไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดได้
(ใช้ได้ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567)

Tel.  038-251201-8 038-364110-20 Ext. 2241,2242,2243
Mobile. 064-9361112
https://www.pattayapark.com
E-mail : reservation@pattayapark.net
line ID : @pattayapark
Facebook : PattayaparkBeach

 
 
 

สวนน้ำ

สวนสนุก